Potíže je třeba řešit od kořenů

Stále se prohlubující bolesti, psychosomatické potíže, nežádoucí vzorce chování, psychické problémy – toto všechno jsou příklady obtíží, které trápí velkou část naší populace. Jak tyto záležitosti co nejefektivněji řešit? Je lepší spíše řešit příčiny, nebo se zaměřit na důsledky a projevy?kyvadlo na černém pozadí

Samozřejmě, že všechny nemoci a jiné neduhy je lepší řešit od kořenů. Otázkou však zůstává, jak se k oněm kořenům dostat. Odpovědí může být hlubinná regresní terapie , pomocí které se můžete dostat až na úplný začátek vašeho problému. Tento způsob terapie je založen na tom, že se zkušený odborník snaží najít zdroj vašich potíží, odblokovat jej a uvolnit. Zní to jednoduše, avšak není tomu tak, aby se to podařilo, je potřeba mít s danou problematikou bohaté zkušenosti a vědět, jak dostat klienta k jádru jeho trápení.

Tam, kam klasická medicína nedosáhne

Hlubinná regresní terapie může být užitečná tam, kam klasická západní medicína již nemá šanci dosáhnout. Konvenční medicína řeší zejména příznaky nemocí, nemá však prostor zaměřovat se na řešení příčiny, příčinu koneckonců často ani nezná. Pokud tedy nechcete zobat prášek za práškem, ale raději vyřešit své obtíže jednou pro vždy, vsaďte na alternativní směry. Regresní terapie je úžasnou metodou, která pomohla tisícům lidí vyřešit jednou pro vždy to, co je tolik trápí, a s čím si klasická medicína nevěděla rady.dvě po sobě řvoucí siluety

Vědomé i nevědomé zdroje problémů

Víte vy sami, co se skrývá za trápením, které vás sužuje? Dost možná je to odraz nějaké nepříjemné životní chvíle či situace. Možná také ne, možná se také budete muset se svým terapeutem dostat třeba až do mateřského lůna, nebo dokonce proniknout do svého minulého života. Základem je zkrátka najít zdroj, který může být jak vědomý, což je samozřejmě ta jednodušší varianta, či nevědomý.