Školy v přírodě – přežitek nebo dobrá věc?


Tak jako se vyvíjí celá spoleÄnost a život v ní, tak jako se mÄ›ní spousta vÄ›cí kolem nás, tak se také zmÄ›ny dotýkají i Å¡kolství. Co platilo, už neplatí, co fungovalo dřív, může být už jenom pÅ™ežitek. Jako například Å¡koly v přírodÄ›. Jejich smysl ověřily tisíce dÄ›tí, které mají na Å¡kolní pobyt v přírodÄ› urÄitÄ› ty nejlepší vzpomínky. Å koly v přírodÄ› nejsou rozhodnÄ› historií, ale jsou natolik smysluplným projektem, že je dobré, že stále žijí. Å koly v přírodÄ› ve spolupráci s agenturami, které se zabývají volnoÄasovými aktivitami, dostávají nový impulz, který jim jenom prospÄ›je. Je to stále atraktivní možnost, jak za pÅ™ijatelnou cenu strávit týden se svojí třídou na Äerstvém vzduchu, v krásné přírodÄ›!

Školy v přírodě mají budoucnost!

jsou už dlouhodobÄ› ověřené projekty, se kterými se urÄitÄ› vyplatí i v souÄasnosti poÄítat. Není to jenom historie, ale Å¡koly v přírodÄ› mají i budoucnost. Svou podstatou si udržují právo na existenci. Je to možnost, jak se za pÅ™ijatelnou cenu dostat na týden do nÄ›jakého rekreaÄního stÅ™ediska, do přírody, na Äerstvý vzduch. Pobyt venku souvisí i s pohybem a spoustou sportovních aktivit. Rozvíjí možnost soutěžení a zdravého zápolení. Posiluje třídní kolektiv a utužuje přátelství. Å koly v přírodÄ› poskytují také možnost zaujmout žáky netradiÄní a hravou formou vyuÄování. Je dobré, že dÄ›ti tuto možnost mají, je dobré, když ji Å¡koly využívají!