Proč je důležité dělat market profile, pokud chceme investovat

Asi každý z nás touží přijít rychle k penězům. Některé reklamy nás pak přesvědčují, že nejjistější možností, jak rychle zbohatnout, je obchodování na burze. Málokdo však také připouští, že se jedná o velice rizikové odvětví. Velice snadno se může stát, že místo zbohatnutí o všechny své peníze přijdete.

Aby se toto riziko alespoň trochu snížilo, je dobré sledovat takzvaný market profile společností, do kterých uvažujete investovat. Samozřejmě ani toto není stoprocentní metoda, jak se rizika zbavit, koneckonců trh se může, a velmi často také chová, nepředvídatelně. Přesto je to rozhodně jednou z věcí, jak riziko poměrně snížit. Ale o co se vůbec jedná?

burza3

Jak již bylo řečeno, jde o to sestavit finanční a tržní profil dané společnosti. V zásadě to znamená sledování několika ukazatelů, které nám dohromady dávají poměrně přesný obraz, jak na tom daná firma je. Je samozřejmé, že za čím delší období máme údaje, tím je tato metoda přesnější.

Tím prvním, na co je třeba se zaměřit, je zisk. Jak na tom je v poslední době? Stoupá? Je stabilní? Nebo klesá? A jak na tom byl v minulosti? Rozhodně neuškodí vtvořit si graf, kam si veškeré hodnoty, které máte k dispozici, zanesete. Jeho křivka by vám potom měla napovědět, zda se jedná o stabilní společnost.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že výše uvedené naprosto stačí k tomu, abychom poznali, zda do daného podniku investovat, není tomu tak. Jako druhý krok je totiž potřeba provést to samé, avšak u jejích konkurentů. Nemusíme samozřejmě u všech, stačí jen u těch největších. To nám řekne, která firma v oboru dosahovala nejvyšších zisků.

burza4

V neposlední řadě je také nutno se podívat na to, jaká byla cena jejích akcií od minulosti, ideálně od doby jejího založení, po současnost. Opět neuškodí, když si uděláte graf. Zde se ukáže, zda je firma stabilní, nebo zda kolísá.

Jak již bylo řečeno, ani toto není stoprocentní metoda, avšak zvláště u nováčků velmi pomůže zredukovat riziko. A o to jde především, ne?