Předcházejte fatálním následkům diabetikůNachází se ve vaÅ¡em nejbližším okolí ÄlovÄ›k, který onemocnÄ›l cukrovkou? Snažíte se pro nÄ›j zabezpeÄit vÅ¡e nejlepší tak, aby bylo co nejvíce redukováno nebezpeÄí pÅ™ivození dalších komplikací, které s touto nebezpeÄnou chorobou neodmyslitelnÄ› souvisí? Pak byste se mÄ›li postarat i o jejich chodidla a pořídit jim speciální obuv pro diabetiky. Cukrovkáři totiž mají jejich nohy náchylnÄ›jší na otlaÄeniny a odÄ›rky, které pro nÄ› mohou mít fatální následky.

Bojovat s cukrovkou můžete i vhodnou obuví

Abychom takto nemocné co nejúÄinnÄ›ji ochránili, vyvinuli jsme obuv pro diabetiky, v dámském i pánském provedení, která se perfektnÄ› pÅ™izpůsobí noze a díky nejlepším použitým materiálům a prodyÅ¡nosti je jejich chodidlo dokonale ochránÄ›no. Tato obuv pro diabetiky je vhodná do jakéhokoli prostÅ™edí a pro kteroukoli příležitost s tím, že pacient na tyto boty obdrží příspÄ›vek od zdravotní pojiÅ¡Å¥ovny. Tím se stávají dostupnými pro každého, kdo trpí touto nemocí, s možností s touto chorobou úÄinnÄ› bojovat. Jsme pÅ™esvÄ›dÄeni, že to za to rozhodnÄ› stojí.