Poradíme vám, jak vymoci bolestné při úrazu

Bohužel podle starého známého přísloví neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A tak se setkáváme s komplikacemi, které právě úrazy způsobují, a to nejen v zaměstnání, ale například i při dopravních nehodách, při vyučování dětí a studentů, a dokonce se stávají případy poškození pacientů v nemocnicích.

Jestliže se vám stane takovýto úraz a máte problémy s vymožením bolestného, nevíte, na koho se obrátit nebo se zaměstnavatel chce zříct své odpovědnosti, kontaktujte bezplatnou poradnu on-line! Pomůžeme vám vyznat se ve složité spleti paragrafů, vyhlášek, nařízení a zákonů. Ne všechny úrazy se řídí podle Zákoníku práce. Neztrácejte zbytečně čas a poskytněte nám vaše dosavadní podklady, které máte. Nikdy nezapomínejte nešťastnou událost i okamžitě vyfotit. Dnes při běžném používání chytrých telefonů by to neměl být problém. I když úraz vypadá zprvu neškodně anebo se s tím, kdo vám úraz způsobil domluvíte na určité náhradě, aniž byste nehodu hlásili na příslušných místech, nikdy nespoléhejte na důvěryhodnost toho, kterého člověka.

zlomené_nehoda

Máme totiž bohaté zkušenosti, když se na nás s radou pak obracejí poškození, že dotyčný na jejich telefonáty nereaguje a nehodlá po předchozí ústní domluvě plnit dohodu. Jestliže se vám stane úraz v zaměstnání – musí posoudit zaměstnavatel, zda se jedná o pracovní úraz a podle toho se odvíjí náhrada škody a stanovení bolestného. Bolestné při pracovních úrazech se určuje v tzv. bodech, kdy bod v roce 2020 činil 250 Kč. Ale bolestné např. při autonehodě se určuje zpravidla podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a zde činí hodnota bodu vyšší částku.

autonehoda vrak

Při úrazu v zaměstnání se nenechte zviklat a vždy trvejte na zápisu do knihy úrazů, kterou musí mít k dispozici každý zaměstnavatel a za přítomnosti „bezpečáka“ anebo nadřízeného kontrolujte, zda je záznam proveden. Vždy oslovte kolegy, kteří vám mohou dosvědčit, jak se úraz stal. Čím více argumentů budete mít, tím lépe. Zaměstnavatel se nemůže zříct plnění náhrady škody jen tak. Je vázán ochranou zdraví zaměstnance a jeho bezpečnosti při výkonu práce nařízeními, které vyplývají ze zákona.