Kulturní akce


Kultura je nÄ›co, co ÄlovÄ›ka provází, vlastnÄ› už od nepamÄ›ti, dokonce i v dávných dobách, nÄ›kdy tÅ™eba ve stÅ™edovÄ›ku a podobnÄ› už lidé mÄ›li různé vÄ›ci a nebo kulturní okamžiky, které je bavily. Podle mého názoru není opravdu na Å¡kodu, když lidé také budou mít různé inspirace a nebo také různé informace o tom, co je to kultura a nebo jak za kulturou. Protože v poslední dobÄ› je opravdu mnoho novinek, kdy ÄlovÄ›k může vlastnÄ› poznat kulturní akce a nebo další kulturní odvÄ›tví. Věřte mi, že toho je opravdu hodnÄ›. Já jsem dříve nebyla taková fanynka různých kulturních akcích, jako tomu jsem dnes. Už je to nÄ›co jiného a je logické, že vlastnÄ› dříve takové mladší roÄníky spíše mÄ›li rádi pouze jenom kino a nebo různé hry, tÅ™eba hry na poÄítaÄi nebo hry na mobilním telefonu a podobnÄ›. Proto je logické, že v dneÅ¡ní dobÄ› je už taková kultura a nebo kino.

Kulturu mám ráda, vÄetnÄ› knih.

To už není tak moc populární, jako tomu bývalo kdysi, ale u starších roÄníků možná. Například moje babiÄka i dÄ›deÄek, ti jsou opravdu velicí kulturní nadÅ¡enci. Ti milují kulturu. Oni dva říkali, že si opravdu nedokáží pÅ™edstavit, kdyby tÅ™eba vůbec už nemohli mít kulturu. VážnÄ› nevím, co bych tÅ™eba dÄ›lala já, kdyby mi nÄ›kdo Å™ekl, že nemůžu používat mobilní telefon a nebo že nemůžu hrát vůbec žádné poÄítaÄové hry. No, co by tohle bylo za názory? Byla bych opravdu na dnÄ›.

I divadlo stojí za pozornost.

Vůbec nevím, co bych dÄ›lala, asi bych se z toho zbláznila. Musela bych hrát asi poÄítaÄové hry a na mobilním telefonu nÄ›kde radÄ›ji potají. Ale co se týká kultury, tak také zase samozÅ™ejmÄ› nejsem žádný kulturní neznaboh. S kamarádkou chodíme tak tÅ™eba pÄ›tkrát za rok do kina. Kino nás baví a myslím si, že nejsme jediné, koho baví kino. Kino je podle mého názoru také opravdu skvÄ›lé a také tam obÄas potkáváme různé přátelé a nebo se seznamujeme s lidmi. A to samé na dalších sportovních utkáních. Sportovní utkání mÄ› opravdu hodnÄ› baví a myslím si, že právÄ› nejvíce lidí v poslední dobÄ› se schází na sportovních kulturních akcích. Kultura a sport lidi spojuje.