Jak porazit strach z podnikání?

Každý z nás si uvědomuje, jaké výhody plynou z toho, když člověk podniká a nechodí do klasického zaměstnání jako většina lidí. Tyto výhody jsou především časová flexibilita, svoboda, absence nadřízených, kteří nám nestojí za zády a nekritizují naši práci, anebo nám neříkají, co a jak bychom měli dělat. Máme zkrátka volnost řídit si svoji práci, jak sami chceme a jsme sami sobě pánem, což je jistě více než příjemné.

člověk u počítače

Nicméně z podnikání vyplývají také nevýhody, se kterými se člověk musí dokázat při své činnosti poprat. A je na to zcela a jedině sám. V lepším případě má možnost tyto nevýhody konzultovat s rodinou nebo blízkým přítelem. K těmto nevýhodám patří určité nejistoty, které v mnoha lidech mohou vyvolávat strach. Těmito nejistotami je finanční nestabilita, počet klientů jen takový, který si sám zajistím, možná vlastní nedisciplinovanost, tedy že se práci nebudu věnovat, protože se mi dnes prostě nechce.

Pokud byste se rádi začali věnovat vlastnímu záměru, ale brání vám v tom strach, mám pro Vás dvě doporučení, která by se mohly v začátcích hodit.

Rozjezd při zaměstnání nebo brigádě
Každý začátek živnosti s sebou nese to, že práce není prozatím tolik, že by nám zabírala příliš mnoho času. Proto je ideální začínat současně při zaměstnání nebo si dohodnout jednu nebo více brigád. Tím jednak zajistíme finanční jistoty, ale také zjistíme, zda bude o náš produkt zájem. Produkt můžeme postupně upravovat, přizpůsobovat jeho vlastnosti a parametry poptávce a nespornou výhodou je, že si nasbíráme první spokojené klienty.
dohodnutá spolupráce

Jít do toho s partnerem
Tento fígl může být výhodný pro někoho, kdo si je například vědom, že prozatím nedisponuje širokou nabídkou produktů. Spojení dvou nebo více partnerů by mohlo přinést poutavější nabídku a také možnost oslovit okruh zákazníků s různými potřebami.