Filosofování o počítačové technice

 • Nejprve byl počítač využívaný jako psací stroj, později se v něm dal text upravovat pomocí zlepšovacích nabídek.

klávesnice s monitorem

 • Práce na PC umožnila vyprázdnit nápady, názory, aby se mohl člověk věnovat dalšímu zamyšlení.
 • Mohl vytvářet databáze svých výroků, kopírovat citáty autorů a mít vše roztřízené.
 • I když mezi filosofy panuje přesvědčení, že se může vytratit vlastní nápad, a jde jen o slepování cizích textů v osobní vlastní myšlenku jako jeden celek, pod kterým se autor nakonec podepíše, nebo že místo živého promyšlení věcí se celý myšlenkový potenciál soustředí jen na vytváření předem připravených myšlenek, moderní technologie se stále využívá i ve filosofii.
 • Je vyvráceno, že filosof, podléhající modernímu trendu zcela podlehne a ztratí svou originalitu. Proto se filosofie provozuje i na sociálních sítích.

psaní dopisu
Existuje mnoho informačních souborů

 • Například Philosophy Discussion Forum, Philosophy of Communication, Commserve, Psychology of Science Group.
 • Zde si účastník může vybrat, zda bude komunikovat o starověké filosofii, o etice či o tématu dějiny filosofie.
 • Stačí zde napsat svůj názor a čekat. Ihned se rozvine diskuze skrz kontinenty. Samozřejmě se zde počítá se spleticí názorů, doporučení, negativních komentářů apod.
 • Najdou se zde i líbivé články, ale i několikastránkové statě o lidských hodnotách života.

sedící postavy
Slovo je základ

 • Počítačové debatymohou přinést nové informace a porovnání, ovšem přes všechen technický vývoj zůstane filosofie navěky vnitřním myšlenkovým názorem na svět, který se odehrává pouze v hlavě člověka.
 • Dialog plný argumentace by měl probíhat face to face (z očí do očí), kdy jedinec vystoupí ze svého virtuálního stínu.
 • Podle profesora Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století, slovo uniká naši pravomoci tehdy, jakmile je vysloveno.